Vekar till oljelampor

Nu har vi fått hem vekar till oljelampor i olika storlekar.